REALIZACJE

Budowa wodociągów

Przykładowe realizacje projektów sieci wodno-kanalizacyjnych

Firma Sowik Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacje to nowoczesne i profesjonalne przedsiębiorstwo, które istnieje na rynku już ponad 30 lat. Czas ten pozwolił na zebranie odpowiedniego doświadczenia zawodowego, w zakresie wykonywania:

  • budowy sieci wodociągowej,
  • budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
  • budowy sieci kanalizacji deszczowej,
  • budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • budowy przepompowni ścieków i separatorów
  • budowy obiektów/systemów zagospodarowania wód deszczowych
  • przewiertów pod drogami i innymi przeszkodami terenowymi
  • drenaży
  • zbiorników retencyjnych, infiltracyjnych

Zachęcamy do zapoznania się przykładowymi realizacjami firmy Sowik z Rawy Mazowieckiej.


04.2011 – 06.2011
Budowa kanalizacji deszczowej w Rawie Mazowieckiej.

Podczas wykonywania programu “Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, spółka z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego powierzyła nam budowy sieci kanalizacji deszczowej, wraz z montażem wpustów drogowych i studni betonowych. Wykonaliśmy ponad 600 mb sieci kanalizacyjnej.


 09.2011 – 11.2011
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej dla hali produkcyjno-magazynowej

REX-BUD Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A. powierzyła naszej firmie wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej podczas budowy hali produkcyjno-magazynowej firmy VINDEREN w Sławnie, koło Opoczna. Wykonaliśmy ponad 300 mb sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 500 mb sieci kanalizacji deszczowej, wraz z zamontowaniem separatorów i przepompowni oraz przebudowaliśmy ponad 150 mb sieci wodociągowej (montując także komorę wodomierzową i hydranty ppoż.)


11.2011 – 09.2012
Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej

Firma SKANSKA S.A. była wykonawcą rozbudowy części drogi wojewódzkiej nr 726. Powierzyła firmie Sowik wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej na odcinku Rawa Mazowiecka – Inowłódź – Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno – Żarnów. Prace te objęły demontaż starej sieci wodociągowej oraz zamontowanie rur i innych elementów nowej sieci. Ponadto wykonaliśmy ponad 1000 mb sieci kanalizacji deszczowej, wraz z montażem studni i wpustów oraz budową zbiornika chłonno-odparowującego.


02.2012 – 06.2012
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Biała Rawska

Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska powierzył firmie Sowik uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej przy ul. Plantowej. Powierzone zadanie objęło wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ilości ponad 1000 mb oraz sieci wodociągowej w wysokości ponad 900 mb. Ponadto dokonano budowy przepompowni ścieków sanitarnych oraz przyłącza energetycznego do pompowni ścieków.


03.2011 – 04.2012
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Warpęsy

Wójt gminy Jasieniec powierzył firmie Sowik wykonanie ok 2000 mb sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Warpęsy. Podjęte działania obejmowały także wybudowanie dwóch pompowni ścieków.


02.2011
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla hali magazynowej w Rawie Mazowieckiej

MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach zlecił firmie Sowik wykonanie kompleksowej sieci kanalizacji deszczowej, potrzebnej przy budowie hali magazynowej TABO w Rawie Mazowieckiej. Zadanie to obejmowało stworzenia ok 1000 mb sieci kanalizacji deszczowej, budowę separatora substancji ropopochodnych oraz roboty ziemne związane z budową zbiornika retencyjnego.


09.2010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz budowa przydomowych oczyszczalni, na terenie gminy Żelechlinek

PUP BOLTOM S.C. M. M. Majczyna z Piotrkowa Trybunalskiego zleciło firmie Sowik wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci przydomowych oczyszczalni ścieków. Prace podjęte m.in. na terenie miejscowości Żechlin i Modrzewek objęły wykonanie sieci kanalizacji o długości 2500 mb, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, budowę przepompowni ścieków, a także wykonanie przewiertów pod drogami i przeprowadzenie robót drogowych.


11.2009 – 12.2009
Budowa sieci wodociągowej w gminie Lubochnia

Firma BINSTAL Bożena Tchórz z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim powierzyła firmie Sowik wykonanie sieci wodociągowej na terenie miejscowości znajdujących się w gminie Lubochnia. Wykonano sieć wodociągową o długości ok 3500 mb.


08.2009 – 12.2009
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Dąbrowa i Józefów

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą powierzył firmie Sowik wykonanie sieci wodociągowej na terenie dwóch wsi znajdujących się w gminie. W ramach tego zadanie zrealizowano ponad 4000 mb sieci wraz z wykonanie, ponad 20 sztuk przyłączy do tejże sieci.


09.2009 – 10.2009
Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości gminy Jasieniec

Wójt gminy Jasieniec powierzył firmie Sowik budowę i montaż sieci wodociągowej o długości ok 8000 mb. Ponadto zlecone zostało zamontowanie hydrantów ppoż., a także zasuw żeliwnych. Wszystkie działania przeprowadzono na terenach miejscowości: Czachów, Kurczowa Wieś, Olszany, Wola Boglewska, Miedzechów, Nowy Miedzechów, Stefanków.


08.2008 – 04.2009
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ujazd, koło Łodzi

HOCHTIEF Polska Sp. z o.o. powierzył firmie Sowik wykonanie sieci wodociągowej o długości ok 3000 mb, sieci kanalizacyjnej o długości ok 2500 mb wraz z całym uzbrojeniem. Pracownicy firmy Sowik zamontowali ponadto betonowe studnie oraz przepompownie ścieków sanitarnych i neutralizatory ścieków. Wszystkie działanie były wykonywane w ramach budowy obiektu Huta Szkła EROGLAS w Ujeździe, koło Łodzi.


07.2008 – 10.2008
Budowa sieci wodociągowej w Brzezinach

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach powierzył firmie Sowik wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Brzeziny. Prace objęły montaż rur o łącznej długości ok 800 mb.


12.2008 – 04.2009
Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Zgorzała

Urząd Gminy Lesznowola wskazał firmę Sowik, jako wykonawcę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miasta Zgorzała. Prace zostały wykonane zgodnie z projektami i umowami.


11.2008 – 01.2009
Budowa kanalizacji sanitarnej w Przysusze

Urząd Gminy i Miasta w Przysusze powierzył firmie Sowik wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla w Przysusze. Wartość inwestycji wyniosła 174 163,  62 zł – wszystkie zapisy w sporządzonej umowie zostały zrealizowane na najwyższym poziomie.


06.2006 – 08.2007
Montaż oczyszczalni ścieków w Kowiesach i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Jabłonowo Pomorskie

„EKO-KOMPLEKS” Rzgów powierzyło firmie Sowik budowę oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Zdrowi w Kowiesach oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (26 sztuk) w wsi Bukowiec, na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie. Zadania zostały zrealizowane profesjonalnie i terminowo


05.2008 – 07.2008
Budowa sieci wodociągowej w Tychowie

Urząd Gminy w Czarnocinie wskazała firmę Sowik, jako wykonawcę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Tychowa w gminie Czarnocin. preprowadzono montaż ponad 2800 mb rur, a także montaż hydrantów, przyłączy i zasuw sieciowych.


03.2008 – 04.2008
Budowa sieci wodociągowej w Zaosiu, gmina Ujazd

Urząd Gminy Ujazd zaplanował budowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Zaosie. Realizację zadania powierzył firmie Sowik. Wywiązała się one ze wszystkich powierzonych zadań w sposób kompleksowy i godny polecenia, Zostały dotrzymane wszystkie terminy, a firmę uznano za wiarygodną i godną polecenia.


11.2007 – 01.2008
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ujazd

Urząd Gminy Ujazd poszukiwał wykonawcy na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Ujazd. Zadanie to zostało powierzone firmie Sowik, która wykonała zadanie, warte 66 431, 50 zł. Wszystkie prace zostały przeprowadzone profesjonalnie i terminowo.


04.2008
Budowa sieci wodociągowej we wsi Strobów

Wójt Gminy Skierniewice wyznaczył firmę Sowik, jako realizatora budowy sieci wodociągowej na terenie wsi Strobów w gminie Skierniewice. Zadanie to zostało zrealizowane w sposób kompleksowy i z zachowaniem wszystkich ustalonych wcześniej terminów,


02.2008 – 04.2008
Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Kosowska

EKOINSTAL Sp. J. z siedzibą w Skierniewicach powierzyła firmie Sowik budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Wólka Kosowska, koło Warszawy. W ramach zlecenia, oprócz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wybudowano 3 separatory substancji ropopochodnych, a także przepompownię ścieków sanitarnych.


08.2008 – 09.2008
Budowa sieci wodociągowej, w miejscowości Sanogrodz

Wójt Gminy Ujazdów powierzył firmie Sowik wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Inwestycja miała miejsce w miejscowości Sangrodz, w gminie Ujazd. Wszystkie prace zostały wykonane w terminie, z zachowaniem najwyższej jakości usług.


11.2007 – 01.2008
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ujazd

Zaplanowana inwestycja w miejscowości Ujazd obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Wójt Gminy Ujazd do realizacji tego zadania wybrał firmę Sowik. W określonym terminie wywiązała się one ze wszystkich zobowiązań oddając do użytku nowoczesny system kanalizacji sanitarnej.


11.2008 – 12.2008
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Krzykowska

W miejscowości Wólka Krzykowska w gminie Ujazd zaplanowano budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Wójt Gminy Ujazd wybrał do tego zadania firmę Sowik. Wykonała ona wszystkie powierzone jej działania w określonych terminach i w sposób profesjonalny.


04.2007 – 09.2007
Budowa sieci wodociągowej we wsi Dalków

Urząd Gminy w Czarnocinie powierzył firmie Sowik wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie wsi Dalków. Prace objęły montaż rur o łącznej długości ponad 5000 mb, a także montaż hydrantów przeciwpożarowych i zasuw sieciowych.


2006
Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi gminy Skierniewice

Wójt Gminy Skierniewice powierzył wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami firmie Sowik z Rawy Mazowieckiej. Prace były wykonywane na terenie miejscowości Strobów, Wólka Strobowska i Rzecków. Wszystkie działania zostały wykonane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i w określonych terminach.


07.2006 – 11.2006
Budowa sieci wodociągowej w powiecie rawskim

Burmistrz Miasta Biała Rawska powierzył firmie Sowik wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości znajdujących się w powiecie rawskim, tj.: Marchaty, Szwejki Małe, Słupce, Zofiów, Bronisławów, Porady Górne, Rokszyce, Pągów, Żurawia oraz Julianów Lesiewski. Zamontowano ponad 15 000 mb rur wodociągowych oraz przyłącza.


12.2005 – 04.2006
Budowa sieci wodociągowej z przejściem nad rzeką, w miejscowości Bolimowska Wieś

Urząd Gminy w Bolimowie zlecił firmie Sowik wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, o długości 700mb, w miejscowości Bolimowska Wieś. Inwestycja ta musiała także uwzględniać budowę sieci pod drogą wojewódzką oraz przejściem sieci nad rzeką Rawką.


04.2005 – 05.2005
Budowa sieci wodociągowej w Regnowie i Podskarbicach Szlacheckich

Urząd Gminy w Regnowie wybrał firmę Sowik na wykonawcę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Regnów i Podskarbice Szlacheckie. Inwestycja obejmowała wykonanie ponad 1000 mb rurociągów oraz związanych z nimi przyłączy. Powierzone zadania zostały przeprowadzone fachowo i w terminie.


2005
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gminy Żabia Wola

Urząd Gminy Żabia Wola powierzył firmie Sowik wykonanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Żabia Wola, w miejscowościach takich, jak: Grzmiąca, Nowa Bukówka, Oddział, Rumianka, Skuły, Kaleń, Bartoszówka. Prace objęły montaż rur wodociągowych o łącznej długości ok. 13 000 mb wraz z przyłączami.


10.2004 – 12.2004
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gminy Kowiesy

Urząd Gminy W Kowiesach powierzył firmie Sowik wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości gminy Kowiesy, takich jak Wola Pękoszewska i Pękoszew. Prace obejmowały położenie ponad 3000 mb rur wodociągowych i zainstalowaniu do nich właściwych przyłączy.


07.2004 – 10.2004
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gminy Regnów

Urząd Gminy Regnów powierzył firmie Sowik wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości gminy Regnów – Rylsk, Rylsk Duży, Sławków i Wólka Strońska. Wykonano wówczas montaż rurociągów wodociągowych o łącznej długości ok. 20 000 mb. Ponadto zainstalowano właściwe dla sieci przyłącza.


11.2003 – 04.2004
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice

Wójt Gminy Budziszewice wskazał firmę Sowik na wykonawcę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie ul. Cmentarnej w miejscowości Budziszewice. Wykonano ponad 700 mb sieci i zainstalowano niezbędne przyłącza (7 sztuk).


09.2003 – 10.2003
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Budziszewice

Wójt Gminy Budziszewice powierzył firmie Sowik wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami zagrodowymi na terenie miejscowości Helenów, Teodorów, Mierzno II, Józewów Stary i wsi Budziszewice. Wykonano ponad 5000 mb sieci wodociągowej i niebędnych do niej przyłączy.


04. 2003 – 05.2003
Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowina

Urząd Miasta I Gminy w Nowym Mieście n. Pilicą  powierzył firmie Sowik wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie wsi Borowina. Długość tej sieci wyniosła ponad 1000 mb. Dodatkowo zainstalowano 14 przyłączy wodociągowych.


06.2003 – 07.2003
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żelechlinek

Urząd Gminy w Żelechlinku poszukiwał firmy, która podejmie się budowy sieci wodociągowej na terenie miejscowości gminnych, takich jak: Gutkowice, Gutkowice-Nowiny, Kopiec, Władysławów, Stefanów, Naporna. realizację inwestycji powierzono firmie Sowik. Zrealizowała ona ponad 8000 mb sieci wodociągowej oraz zainstalowała niezbędne przyłącza.


2003
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Proszówki

WPPU SUMAX Sp. z o.o. zleciło firmie Sowik z Rwy Mazowieckiej wykonanie robót kanalizacyjnych w miejscowości Proszówki. Były to prace towarzyszące przy budowie oczyszczalni ścieków. Firma Sowik zobowiązała się wykonać kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem.


2002
Budowa sieci wodociągowej we wsi Zalesie

Urząd Miasta I Gminy w Nowym Mieście n. Pilicą poszukiwała, w ramach zamówień publicznych, wykonawcy sieci wodociągowej wraz z przyłączami zagrodowymi we wsi Zalesie. Na realizatora tego zadania została wybrana firma Sowik. W wyniku wygrania przetargu wykonała sieć wodociągową o długości ok 1000 mb oraz niezbędne przyłącza.


09.2002 – 10.2002
Budowa sieci wodociągowej w Białej Rawskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska wybrał firmę Sowik na realizatora inwestycji, jaką była budowa sieci wodociągowej w Białej Rawskiej. W ramach umowy wykonano sieć wodociągowa o długości ok 600 mb, wraz z niezbędnymi przyłączami (38 sztuk).


2003
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sielec-Stużno

Urząd Miejski w Opocznie powierzył firmie Sowik zbudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Sielec-Stużno. Działania objęły zamontowanie rurociągów o łącznej długości ok. 3000 mb. Ponadto firma Sowik wykonała studnię wodomierzową oraz studnię redukcyjną


2002
Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Gidle

„AZE A. Erwiński, A. Zając” SPÓŁKA JAWNA zleciła firmie Sowik wykonanie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Gidle. Prace te były związane z budową oczyszczalni ścieków w tej miejscowości. Prace zostały przeprowadzone terminowo i zgodnie z wszystkimi warunkami umowy.


2001
Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Białaczów

„AZE A. Erwiński, A. Zając” SPÓŁKA JAWNA powierzyła firmie Sowik z Rawy Mazowieckiej wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Białaczów. Firma zamontowała rurociągi o łącznej długości ok 800 mb. Wszystkie prace wykonane były rzetelnie i w ustalonych terminach.


2001
Budowa sieci wodociągowej we wsi Wierzchy

Urząd Miasta I Gminy w Nowym Mieście n. Pilicą w ramach zamówienia publicznego wyłonił wykonawcę sieci wodociągowej we wsi Wierzchy – była nim firma Sowik z Rawy Mazowieckiej. Na mocy podpisanych umów wykonano ponad 2500 mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami.


2001
Budowa sieci wodociągowej we wsi Ossa

Urząd Gminy Białaczów powierzył wykonanie sieci wodociągowej firmie Sowik z Rawy Mazowieckiej. W ramach podpisanej umowy wykonała ona we wsi Ossa instalacje wodociągowe wraz z przyłączami o łącznej długości ponad 5000 mb.


2000
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Nowego Miasta n. Pilicą

Urząd Miasta I Gminy w Nowym Mieście n. Pilicą powierzył firmie Sowik wykonanie kanalizacje deszczowej, o łącznej długości ponad 800 mb., na terenie Nowego Miasta n. Pilicą. Wszystkie prace zostały przeprowadzone terminowo i profesjonalnie. Zleceniodawca nie miał żadnych zastrzeżeń co do ich jakości.


06.200 – 08.2000
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żelechlinek

Urząd Gminy w Żelechlinku wyłonił wykonawcę budowy sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Wola Naropińska – Brenik – Łochów – Budki Łochowskie. Została nim firma Sowik z Rawy Mazowieckiej. W ramach podpisanej umowy zrealizowano sieci wodociągowe z uzbrojeniem o łącznej długości ok 8 000 mb. Ponadto zainstalowano niezbędne przyłącza wodociągowe.


07.1999 – 11.1999
Budowa sieci wodociągowej we wsi Łęgonice

Urząd Miasta I Gminy w Nowym Mieście n. Pilicą powierzyło firmie Sowik wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami zagrodowymi we wsi Łęgonice. Łączna długość zamontowanej sieci wyniosła ponad 7 mb.


1999
Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowym Mieście n. Pilicą

Urząd Miasta I Gminy w Nowym Mieście n. Pilicą poszukiwało firmy wykonującej w sposób profesjonalny i terminowy usług budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Planowaną inwestycję powierzono firmie Sowik. W ramach podpisanych umów wykonała ona siec kanalizacyjną o długości ponad 700 mb. Ponadto zamontowała studnie kontrolno-rewizyjne z włazami typu ciężkiego.


10.1997 – 06.1998
Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Rzeczyca

Wójt Gminy Rzeczyca wskazał firmę Sowik, jako wykonawcę sieci wodociągowej w obszarze miejscowości Gilna-Zawady. W wyniku podpisanych umów i zleceń, wykonano zbiorowy wodociąg o długości ponad 20 000 mb. Dodatkowo zainstalowano odpowiednie przyłącza.


1998
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czerniewice

Wójt Gminy Czerniewice powierzył firmie Sowik wykonanie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stanisławów Studziński, Teodozjów, Annopol, Studzianki. Wodociągi, wraz z odpowiednimi przyłączami, zamontowano na długości ponad 11 km. Firma wywiązała się ze wszystkich zobowiązań w sposób profesjonalny.


07.1993 – 11.1994
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminu Rzeczyca

Wójt Gminy Rzeczyca powierzył wykonanie sieci wodociągowej wraz z odpowiednimi przyłączami firmie Sowik z Rawy Mazowieckiej. Prace miały charakter dwuetapowy i zostały przeprowadzone na terenach miejscowości Łęg i Rzeczyca. Inwestycja łącznie uzyskała długość 44 km

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Kontakt
INSTALATORSTWO SANITARNE I C.O.
WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Tadeusz Sowik

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Katowicka 19a

tel. 512 347 687
tel./fax (046) 814 42 21

NAPISZ DO NAS
Proszę wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.
Proszę wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.
Proszę wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.