BUDOWA KANALIZACJI

Budowa wodociągów

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Przez drenaż należy rozumieć odwodnienie gruntu czy też budynku za pomocą specjalnie zainstalowanych sączków i warstw drenujących. Pozwala to uniknąć wypłukiwania gleby, zalewania budynków (szczególnie jeśli są podpiwniczone). Pondto jest to jeden ze sposobów na odwodnienie terenu podczas prowadzenia wykopów, budowy fundamentów czy stawiania murów.

Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacje Tadeusz Sowik proponuje wykonawstwo każdego typu drenażu, którego rodzaj, wielkość i wygląd uzależniony jest od wielu czynników, m.in. stopnia nawodnienia terenu, rodzaju terenu, wielkość działki/obszaru na którym ma być wykonany drenaż, ewentualnie – ilość ścieków produkowana przez mieszkańców danej jednostki.

Posiadamy doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac, które zdobyliśmy dzięki ponad 30 lat obecności na rynku, w branży budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Gwarantujemy, że posiadamy sprzęt i kadrę pracowniczą, dzięki którym możemy wykonać zlecenia stworzenia systemu odwadniającego – drenażu, według planów klienta, zarówno osób indywidualnych, przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin czy też inwestorów.

Zajmujemy się wykonawstwem wielu typów drenaży, a wśród nich można wyróżnić:

1drenaż rozsączający

Jest to drenaż umiejscowiony pod powierzchnią terenu, na znacznym obszarze. Składa się z szeregu równomiernie ułożonych drenów, których zadaniem jest wprowadzenie do gleby wstępnie oczyszczonych ścieków. Bardzo często stosuje się go wraz z zainstalowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków. Drenaż ten może wprowadzać do gruntu oczyszczone ścieki czy wodę w niewielkich dawkach, dlatego nie nadaje się do zastosowania we wszystkich miejscach i dla każdego rodzaju obiektów. Firma Sowik z Rawy Mazowieckiej zajmuje się budową wszystkich etapów tego systemu drenującego – od wykopów, przez instalację drenów, aż po ułożenie wszystkich warstw hydroizolacyjnych.

2drenaż opaskowy

Drenaż opaskowy jest specjalnym systemem odwadniającym, dzięki któremu odprowadza się nadmiar wilgoci zbierającej się wokół fundamentów budynku. Właściwie zamontowany zapobiega wilgoceniu ścian, ich przemiękaniu i zalewaniu. Musi być zamontowany mniej więcej w połowie ławy fundamentowej – jego zbyt wysokie lub zbyt niskie umieszczenie spowoduje, że nie będzie właściwie pracował. Tworzą go rury-sączki, które posiadają otwory na całej swojej długości, co pozwala na zebranie nadmiaru wody tak gruntowej, jak i wód opadowych. Drenaż opaskowy prowadzi nadmiar wody do miejsca zbiorczego, a następnie odprowadzenie np. do kanalizacji. Firma Sowik wykonuje wszystkie elementy związane z budową tego typu drenażu, szczególną uwagę zwracając na zastosowanie odpowiednich warstw o stałej przepuszczalności oraz zabezpieczeniu drenu i opaski żwirowej poprzez zastosowanie maty filtracyjnej.

W budownictwie występują i inne odmiany drenaży, które warunkowane są cechami niezależnymi od ludzi. Firma Sowik z Rawy Mazowieckiej, przeprowadzi każdy z nich, na każdym obszarze – niezależnie czy dotyczyć będą małych domostw czy też dużych działek lub terenów przedsiębiorczych.

Zachęcamy do kontaktu z firmą – przyjmujemy zlecenia do wykonania na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego, ale nie tylko.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Kontakt
INSTALATORSTWO SANITARNE I C.O.
WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Tadeusz Sowik

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Katowicka 19a

tel. 512 347 687
tel./fax (046) 814 42 21

NAPISZ DO NAS
Proszę wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.
Proszę wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.
Proszę wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.